logo1

Carsten Gloria,    
Fon: +49  (0)160 94718477

Stimaţi conaţionali români,


Suntem o fermǎ agrarǎ familiarǎ ce cultivǎ mai multe feluri de culturi care necesitǎ muncǎ intensivǎ. În principal noi producem cǎpșuni, dar și cireșe, prune, vișine, caise, mure și fragi de pǎdure, dar și cartofi care ocupǎ un rol important.

În sezonul principal, la noi lucreazǎ ceva mai mult de o sutǎ de personae (exclusiv cetǎţeni polonezi). Pentru consolidarea echipei noastre, noi ne ocupǎm mereu de recrutarea de mânǎ de lucru suplimentarǎ.

Ce fel de lucrǎtori cǎutam noi?

Munca la câmp:

Pentru întreţinerea și strângerea recoltei în livezile noastre de fructe, angajǎm în mod exclusiv numai femei (prǎșit, plivit, cules ș.a.m.d.).


Bǎrbaţii de încredere și cu aptitudini tehnice care deţin permisul de conducere clasa C si T gǎsesc la noi posibilitǎţi de dezvoltare pe termen lung. (cunoștinţe în domeniul agrar constituie un avantaj, dar nu reprezintǎ o condiţie).

Vânzare:

Aveţi o fire prietenoasǎ și sunteţi conștiincios? Este de ajuns sǎ deţineţi cunoștinţe reduse de limbǎ germanǎ pentru a putea lucra la standurile noastre de vânzare a fructelor.

Bucǎtǎrie:

O doamnǎ obișnuitǎ sǎ lucreze din iniţiativǎ proprie și cu experienţǎ ar putea întregi echipa noastrǎ de la bucǎtǎrie.

La noi vǎ veţi simţi ca acasǎ!

Cu siguranţǎ vǎ vom rǎspunde și la E-mail sau faxurile ce ni le trimiteţi.